banner126

LPG Diye Deodorant Dolduruyorlar

Denetim yetersizliğinden dolayı mazot ve benzinde hile yapan bazı bayiler şimdide LPG'ye el attı. Hile yapanların depolara gaz yerine deodorant doldurduğu ortaya çıktı.

LPG Diye Deodorant Dolduruyorlar
banner95

Petrol Bayileri ve Petrol Ürünleri Tüketicileri Derneği (PETBAYDER) adı altında birleşen bayiler, akaryakıt ürünlerindeki hileleri tek tek anlattı. Denetimlerin yetersizliğinden şikayet eden bayiler, LPG'de ÖTV'siz deodorant gazı kullanıldığını, dağdaki çobanlara akaryakıt lisansı verildiğini söylediler.

TÜPRAŞ'TAN DAHA UCUZ SATIYORLAR

PETBAYDER Başkanı Fatma Yarar, şehirlerarası yollarda Tüpraş rafineri çıkışının altında fiyatlarla akaryakıt satıldığını belirtti. Maliye ve Sanayi bakanlıklarıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun daha sık kontrol yapması gerektiğini bildirdi.

ÇOBANIN ÜZERİNE ŞİRKET KURUYORLAR

Kaçak akaryakıta verilen cezaların pratikte uygulanamadığını belirten Yarar, "Dağıtım şirketi dağdaki çobanın üzerine şirket kaydını yapıyor. Bu sayede, kaçakçılık yapanların elinde 10 farklı bayilik ruhsatı bulunuyor. 800 bin lira kaçakçılık veya marker cezası alınca lisansını iptal ederek bir diğeri ile yoluna devam ediyor. Ruhsat sahibi görünen çoban da adresinde bulunamıyor" dedi.

LPG DİYE DEODORANT DOLDURUYORLAR

Ya­rar, pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki dü­şüşle bir­lik­te va­tan­da­şın fark­lı yön­tem­ler­le do­lan­dı­rıl­dı­ğı­nı kaydetti. Hi­le­li ka­rı­şım­lar­la LPG'­nin fi­ya­tı­nın ucuzlatıldı­ğı­na dik­kat çe­ken Ya­rar, "De­odo­rant­lar­da kul­la­nı­lan ae­ro­sol ga­zın­da­ki ÖTV da­ha dü­şük ol­du­ğu için LPG'­ye ka­tı­lı­yor, böy­le­ce fi­yat ucu­za ge­li­yor.

VATANDAŞIN YAKIT MASRAFI DA ARTIYOR

De­odo­rant­ta kul­la­nı­lan gaz da­ha hız­lı yan­dı­ğı için nor­mal­de 10 li­ra­lık LPG ile alın­ma­sı ge­re­ken me­sa­fe 12 li­ra­lık LPG ile an­cak alı­na­bi­li­yor. İma­lat­çı­lar ta­ra­fın­dan ae­ro­sol üre­ti­min­de kul­la­nı­lan LPG'­ye ÖTV uygulanmıyor" de­di.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER