Sınır kapılarındaki bekletmeler hızımızı kesiyor

Akgün Group Yönetim Kurulu Başkanı C. Said Akgün:
Servis sürelerimiz düşüyor, maliyetler yükseliyor

“Sınır kapılarımızda meydana gelen beklemeler sektörümüzü ve dolayısıyla da ülkemizi ekonomik olarak etkiliyor. Servis sürelerimiz düşüyor, maliyetler yükseliyor, şoför çalıştırmamız ve şoför bulmamızı etkiliyor. Nakliye ve maliyetimiz taşıma fiyatlarımızın üstünde kalmasını etkiliyor. Zamanın da teslim etmemiz gereken yükleri zamanın da ulaştıramadığımızda müşteri ile karşı karşıya kalıyoruz. Bütün bunları alt alta koyup topladığımızda bu durum, tümüyle kar ve kazancımızı etkilemektedir. Çalışma bölgemize göre Sarp gümrüğü hariç, Gurbulak ve Habur kapıların da çok bekleme oluşmaktadır. Bu durumlar da bizi çok zor duruma sokuyor. Hem maliyet açısından hem de araçların kapılarda boşu boşuna beklemesinden dolayıdır. Yetersiz alt yapı , terör olayları, siyasi sebepler de burda incelenmesi gereken konu başlıkları arasında yer alıyor. Bu ve benzeri konularda bir dizi çalışmanın yapılması şarttır. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: Gümrüklerde alt yapı yenilenmeli, bir sürü gereksiz işlemler kalkmalı, hızlı geçiş sistemi uygulanmalı, gümrük memur elemanları yeterince eğitilmeli, mazot kontrolleri gümrük dışına alınmalıdır.”

banner71