Sınır kapılarındaki bekletmeler hızımızı kesiyor

Eker Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eker : Gümrük sahalarımızda çalışan personel sayısı artırılmalı

Karayolu taşımacılığında en çok sıkıntı yaratan maliyet unsurlarının, özellikle günleri bulan bekleme süreleri sebebiyle sınır kapılarında ortaya çıktığı görülmektedir. Ayrıca araç sürücülerinin özellikle sınır kapılarında kaybedilen zamanı kazanmak için zorunlu sürüş saati gibi uygulamaları dikkate almadıkları durumlar olduğu ve bu yüzden kesilen trafik cezalarının da dolaylı olarak taşıma maliyetlerine yansıdığı görülmektedir. Ülkemizin jeopolitik konumu sebebi ile dünya üzerindeki en işlek ülkelerinden biri olması da bunda direkt etken sebep olarak söylenebilir. Sınır kapılarında yaşanılan bekleme süreleri esasında ekonomik şartları doğrudan etkileyen unsurların başında gelmektedir. Yaşanılan beklemeler servis sürelerini uzattığı gibi buna bağlı olarak hem ihracat miktarını hem de araçlarımızın totalde senede yaptığı servis sayısını azaltmaktadır. Özellikle tren beklemelerinin yani Avrupa’nın Gümrük birliğinden doğan malların serbest dolaşımı esasına, bu malları taşıyan araçlara uygulamadığından Avrupa’nın uyguladığı transit geçiş yasaklarından dolayı Avrupayla, ülkemizin ortak zararı 3.5 milyar euro’dur. Şu anda en çok Habur (Irak), Gürbulak (İran) ve Slovenya’da tren bekleme sürelerinin uzun olduğu gözlemlenmektedir. Bekleme sürelerinin bu kadar uzun olma sorusuna verilebilecek en net cevap ülkemizin bulunduğu jeopolitik konum olarak söylenebilir. Ülkemizin Asya-Avrupa bağlantı noktası olması ve transit gidecek araçların diğer şartlar da göz önüne alındığında ülkemiz üzerinden geçmeleri kapılardaki araç yoğunluğunu artırmakta diğer ülkeler üzerinden geçen ya da kendi toplam taşıt miktarlarına bakıldığında ülkemizin açık ara diğer ülkelerden önde olduğu çok rahat gözlemlenebilir. Ülkemiz gümrük sahalarında çalışan personel sayısı çoğaltılarak işlem hız süresi azaltılabilinir. Ayrıca Avrupa Birliği’nin kendi arasında uygulamış olduğu transit geçiş sistemine ülkemiz de dahil olursa sistemin daha düzenli ve seri işleyeceği ortadadır. Şu an uygulanmakta olan TIR EPD sisteminde araçlar gümrük idaresine gelmeden internet ortamında bilgiler bu sisteme yüklenebilmekte ve araçların gümrüklerde zaman kaybı yaşamadan işlemlerini tamamlayabilemektedirler. Bu sistemin biraz daha yaygınlaştırılması sağlanırsa bekleme süreleri kısalabilir.”

banner71