banner102

İran araçları boş girip yükle çıkamayacak

İran’ın anlaşmalar ve protokollere uymayarak Türk araçlarına gösterdiği zorluklar karşısında, Türkiye harekete geçti ve 15 Temmuz Cuma günü ‘Mütekabiliyet’ esasına dayanarak İran araçları için bir takım kararlar aldı.

banner82
İran araçları boş girip yükle çıkamayacak
banner95

Alınan kararlar şöyle:

“Kendi ülkesine yük almak üzere, ülkemizin İran'a açılan sınır kapılarından (Gürbulak, Esendere, Kapıköy) boş olarak ülkemize giriş yapacak İran plakalı taşıtlar için taşımacının veya Türkiye'de yetkili temsilcisinin önceden Bakanlığımız X. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) başvuru yapması,

Yapılan başvuruların X.  Bölge Müdürlüğü tarafından Bakanlığımız Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğüne iletilmesi,

Bakanlığımız Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından İran makamlarınca ticari taşıtlarımıza izin verilen taşıma sayısı miktarını geçmemek üzere değerlendirme yapılarak uygun görülen İran plakalı taşıtların ülkemize boş olarak giriş yapıp yük almalarına müsaade edilmesi,

Çekici gibi ticari amaçla taşıma yapmayacak ve özel bir taşıma gerektirecek (tanker ve asfalt taşıma  aracı  gibi) İran plakalı ticari taşıtların ülkemize boş olarak girişlerine ve yüklü çıkışlarına müsaade edilmesi hususunun Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce değerlendirilmesi,

Bu amaçla U-Net otomasyon sisteminde gerekli düzenlemenin yapılması”

Bugüne nasıl gelindi?

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden UND’ye iletilen bilgilendirmeye göre bugünlere nasıl gelindiği ortaya konuldu:

“Ülkemiz ve İran arasındaki karayolu taşımaları, iki ülke arasında 12 Mayıs 1980 tarihinde Tahran'da imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması, bu Anlaşmanın bazı maddelerini değiştiren 12 Aralık 1995 tarihli tadil Anlaşma ile bu Anlaşmalar uyarınca düzenlenen Mutabakat Zaptı ve Protokoller çerçevesinde yürütüldüğü, bu kapsamda boş giriş / yük alma serbest olarak değerlendirilmiş ve İran plakalı taşıtların ülkemize boş olarak giriş yapıp kendi ülkesine yük götürmesi hususunda bugüne kadar herhangi bir kısıtlama uygulanmadığı, ayrıca, iki ülke arasında 27 Kasım 2013 tarihinde Ankara'da imzalanan Kara Ulaştırma Karma Komisyon Toplantısı Protokol'ü ile de taraflar "diğer Akit Tarafın ülkesine boş olarak giriş yapıp kendi ülkesine yük alma" nın serbestleştirilmiş olduğunu teyit edildiği ifade edilmektedir.

Ancak, İran'a taşımacılık yapan firmalarımızdan Bakanlığımıza ulaşan şikayetlerde boş olarak İran'a giriş yapacak taşıtlarımıza İran makamlarınca müsaade edilmediği, müsaade edilse bile zorlaştırıcı prosedürler uygulanarak İran'a boş giriş yapan taşıtlarımızın yük almalarına izin verilmediği anlaşılmıştır.

Konu hakkında 25.01.2016 tarihinde İran makamlarına Bakanlığımız tarafından gönderilen mektuba cevap verilmemiş, ayrıca 4-5 Mart 2016 tarihlerinde İran'da, 7-9 Nisan 2016 tarihlerinde de Ankara'da İran makamları ile yapılan görüşmelerde boş giriş dönüş yükü taşımalarına izin verilmesi ve zorlaştırıcı prosedürlerin kaldırılması Bakanlığımız tarafından talep edilmiş olmasına rağmen bu konuda bugüne kadar hiç bir gelişme sağlanamamıştır.

Ayrıca, bu son zamanlarda ülkemizden İran'a dolu olarak giriş yapan taşımacılarımızın yüklerini boşalttıktan sonra İran'dan ülkemize dönüş yükü almalarına dahi bir takım kısıtlamalar getirildiği yönünde de Bakanlığımıza şikayetler ulaşmaktadır.

Konuya ilişkin olarak Bakanlığımız tarafından yapılan incelemede;

Yük almak üzere boş olarak İran sınır kapılarına giden Türk taşıtlarına önceden İran makamlarından izin alınmak suretiyle İran'a girişine müsaade edildiği,

Bu kapsamda, İran plakalı taşıtların ülkemize oldukça fazla sayıda boş olarak giriş yapabilmiş iken; ticari mahiyetteki Türk taşıtlarının çok az sayıda taşıtla sınırlandırılmış olduğu, İran'ın bu konuda tanker ve asfalt taşıma araçlarına daha müsamahalı davrandığı,

Boş giriş yaparak yük alacak firmaların İran'ın Urumiye şehrinde bulunan bir acenteye yönlendirildikleri, sadece belirli yükler için çok sınırlı sayıda Türk taşıtına özel izin verildiği, başvuruların büyük bir çoğunluğunun olumsuz değerlendirilmesi neticesinde taşımacılarımızca artık bu tür taşımaların yapılamadığı,

Bu kapsamda, özel izin almayan taşıtların ise İran'a geçişlerine müsaade edilmediği,

anlaşılmıştır.

Bu değerlendirmeler muvacehesinde, İran makamlarının iki ülke arasında imzalanan Anlaşma ve Protokol  hükümlerine  uymadığı  dikkate  alınarak, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, 15  Temmuz 2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;

Kendi ülkesine yük almak üzere, ülkemizin İran'a açılan sınır kapılarından (Gürbulak, Esendere, Kapıköy) boş olarak ülkemize giriş yapacak İran plakalı taşıtlar için taşımacının veya Türkiye'de yetkili temsilcisinin önceden Bakanlığımız X. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) başvuru yapması,

Yapılan başvuruların X.  Bölge Müdürlüğü tarafından Bakanlığımız Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğüne iletilmesi,

Bakanlığımız Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından İran makamlarınca ticari taşıtlarımıza izin verilen taşıma sayısı miktarını geçmemek üzere değerlendirme yapılarak uygun görülen İran plakalı taşıtların ülkemize boş olarak giriş yapıp yük almalarına müsaade edilmesi,

Çekici gibi ticari amaçla taşıma yapmayacak ve özel bir taşıma gerektirecek (tanker ve asfalt taşıma  aracı  gibi) İran plakalı ticari taşıtların ülkemize boş olarak girişlerine ve yüklü çıkışlarına müsaade edilmesi hususunun Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce değerlendirilmesi,

Bu amaçla U-Net otomasyon sisteminde gerekli düzenlemenin yapılması,

kararı alınmıştır."

 

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2016, 09:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER